Nový vzdělávací kurz pro ekologické zemědělce v ČR

06.04.2012

Kurz vytvořený v rámci projektu e-Ecofarming se českým zájemcům o ekozemědělství otevře již na  podzim 2012. Nabízí zásadní odborné informace i řadu doplňků usnadňujících učení v náročném kolotoči každodenního života zemědělců.
Po skončení vývoje on-line kurzů a dalších produktů projektu e-Ecofarming převzal nad výstupy projektu záštitu Spolek poradců v ekologickém zemědělství (EPOS). Ve spolupráci se společností KTP vytváří EPOS strukturu pro první zkušební běh kurzu. Poté co Národní ústav pro odborné vzdělávání uzná novou typovou pozici s názvem “Ekofarmář” či “Ekologický zemědělec”, začne Spolek poradců v ekologickém zemědělství nabízet akreditované kurzy pro rekvalifikaci v oboru ekofarmář a nadále kurzy pro pedagogy středních zemědělských škol nabízené v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Kurz bude půlroční a proběhne v kombinovaném režimu. Budoucí ekozemědělci tedy absolvují několik intenzivních víkendů doplněných o řadu výukových lekcí probíhajících dálkově za využití skype či videokonference. Již v pilotní fázi najdou využití všechny další produkty vytvořené v rámci projektu e-Ecofarming, a to jak specifické domácí úkoly, tak mp3 nahrávky vzdělávacích modulů a videopříklady dobré praxe mapujících vzorové moravské ekofarmáře.Vzdělávání probíhá dálkově: Většina výuky se odehrává formou jednoduchého a funkčního e-learningu, ve kterém je odborný lektor k dispozici na telefonu, mailu, skypu, atd.
Forma respektuje potřeby farmáře: Výuka neprobíhá metodou nekonečného biflování a sezení před počítačem. Texty lze tisknout, ale také vzít s sebou do terénu a poslouchat formou mp3, výuka obsahuje informační a inspirační videa, webové odkazy a případové studie, stejně jako praktická cvičení a pozorovací úkoly.
Kurz zahrnuje širší kontext: krom materiálů odborné přípravy nabízí kurz nástroje pro sebehodnocení obchodních a podnikatelských dovedností a dokumenty pro uznání odborné kvalifikace v rámcí evropského kvalifikačního portfolia Europass.
“V rámci projektu e-Ecofarming se snažíme převzít to nejlepší z úspěšného evropského projektu Ecojob – AP a doplnit ho o prvky užitečné v českých podmínkách. Původní vzdělávací moduly, získané z projektu EcoJob AP, adaptoval na české podmínky tým projektu e-Ecofarming, za odborného vedení českých odborníků ve složení Tom Václavík, Roman Rozsypal, Tomáš Mitáček a Tomáš Klejzar,” vysvětlulje Beáta Holá ze společnosti KTP.
Pokud máte bližší zájem o budoucí účast na rekvalifikačním kurzu Ecofarming, informujte se zde.