Podmínky pro faremní zpracovatele vyrovnány

07.03.2013

Dotační diskriminace mezi chovateli mléčného skotu skončena. Producent mléka, který na své farmě mléko nezpracovával, ale jen prodával do mlékárny, by doposud zvýhodněn.

Narovnání pravidel mezi producenty mléka PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců vítá. Stejná pravidla pro všechny začínají platit v březnu. Žadatelé se však musí připravit na náročné papírování.

„Změna pravidel odstraní znevýhodnění těch producentů mléka, kteří neprodávají jen surovinu, ale přidávají další hodnotu při jeho zpracování na farmě. Postatou změny nařízení je oprava diskriminace, která tu byla. Ten, kdo pouze prodával, dotace dostal, ten, kdo vyráběl mléčné výrobky, neměl nárok na nic,“ vysvětlil Zdeněk Perlinger, předseda PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Příspěvek se však netýká těch nejmenších farmářů, kteří mají jen jednu dojnici. Pokud ale farmář má již dojnice dvě, může zvážit, zda se mu vyplatí kvůli byrokracii o dotaci zažádat. „Každý sedlák si sortiment dotací, které využívá, volí sám,“ uvedl Zdeněk Perlinger.

Na složité papírování poukazuje i předseda Svazu faremních zpracovatelů Ivan Hrbek. „Dotace v přepočtu představuje několik haléřů na litr vyprodukovaného mléka, což je např. při dvou dojnicích částka zcela marginální. Smysl by mělo omezení této dotace shora např. počtem 25 dojnic, kdy by byla poskytnuta pouze malým producentům. Velcí producenti na rozdíl od malých mohou dosahovat tzv. ,úspory z rozsahu‘. Náklady na dojírnu pro dvacet krav jsou přibližně stejné, jako u dojírny pro 100 krav. Manipulace s mlékem a další nezbytné úkony jsou finančně obdobné. Je doloženo, že s růstem produkce rostou náklady pomaleji,“ popisuje předseda Svazu faremních zpracovatelů Ivan Hrbek. Považuje však za pokrok, že se dotace týká i přímo zpracovaného mléka, a věří, že Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství ČR, jejíž činnost již vstoupila do povědomí zemědělské veřejnosti, podmínky podávání žádostí ještě zjednoduší.

Změna začne platit od 15. března 2013. Zemědělci pak mají dva měsíce na podání žádosti.

Zdroj: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Středa,  6. březen 2013