Rezort zemědělství neplatí farmářům kolik má

12.01.2012

Rezort zemědělství neplatí farmářům kolik má, zatímco školství neví co s penězi

Za odvedené výkony zaplatí v roce 2012 ministerstvo zemědělství českým farmářům o 36 % méně, než nařizuje evropská legislativa. Jedná se o státní zakázky, které se týkají péče o krajinu a jsou nasmlouvány v rámci Programu rozvoje venkova na pět let. Prostřednictvím těchto zakázek, resp. veřejných statků stát zajišťuje obyvatelstvu čistou pitnou vodu, řeší povodňová rizika apod. Zemědělci jsou tak nuceni plnit své závazky, aniž by za ně dostávali řádně zaplaceno.
Problém spočívá v tom, že čeští úředníci nesprávně interpretují výši prostředků, která má být českým zemědělcům vyplácena. Evropské předpisy ukládají členským státům povinnost proplácet farmářům odvedenou práci ve výši vynaložených nákladů, resp. vzniklé újmy. Částky k proplacení však ministerstvo zemědělství uměle snižuje tím, že je dělí historickým kurzem 29,784 Kč/EUR, ale každoročně je proplácí v aktuálním kurzu, který je nižší.
Za rok 2012 tak zemědělcům proplatí náklady dle kurzu 25,505 Kč/EUR, který byl zveřejněn v prvním letošním úředním věstníku EU. Výsledná korunová úhrada tak bude letos o uvedených 14 % nižší. Vzhledem k nadřazenosti práva EU však mají zemědělci nárok na plnou kompenzaci a nikoli takto upravenou.
Celkový nedoplatek státu jen z titulu nesprávně stanoveného kurzu přesáhne 5 miliard korun za roky 2007-2011 a čeští zemědělci začínají zvažovat uplatnění těchto nároků, protože stát jim krátí i další příjmy.
Situaci zemědělců zhoršuje inflace, protože ministerstvo vychází ve svých propočtech z nákladů let 2001-2004. Od té doby však cenová hladina vzrostla o více než 22 %. Celkově tak letos stát za úhrady veřejných statků zaplatí zemědělcům o 36 % méně, než by měl.
Snížení plateb se dotýká hospodářů v zemědělství a lesnictví. Nejvíce jsou postiženi farmáři z méně příznivých oblastí, kde péče o veřejné statky patří mezi stěžejní role zdejšího zemědělství, takže tyto platby představují v jejich příjmech největší podíl.
Je zvláštní, že stát prostřednictvím ministerstva zemědělství nemá na řádné placení závazků vůči krajině, když na ministerstvu školství leží 53 mld. Kč z evropských fondů, které jsou jen těžko efektivně utratitelné za semináře a projekty typu nákupu rezervních notebooků k notebookům.
Věříme, že v nadcházejícím jednání o rozpočtech či programech na roky 2014-2020 bude uvedené zohledněno a peníze budou směřovat tam, kde mají smysl a odvádějí viditelnou práci.

Ing. Milan Boleslav
předseda Svazu marginálních oblastí
Svaz marginálních oblastí, 6.1.2012