Ministerstvo zemědělství chce i po ukončení podpory z národních doplňkových plateb (Top-Up), subvencovat tzv. citlivé sektory, tedy dojný a masný skot, ovce, kozy, chmel a … číst celé

Petici Svazu ekologické produkce potravin (BÖLW) proti pěstování GM plodin z důvodu údajného nedostatečného posouzení rizik podepsalo více než 100 000 německých občanů. Více než … číst celé

Světoví výrobci potravin dodávají do postkomunistických zemí méně kvalitní potraviny než na zbytek kontinentu. S odvoláním na zjištění slovenské asociace spotřebitelů o tom informovala Česká … číst celé

Dovolím si reagovat na článek o prodeji syrového mléka. Předpisy EU ho neupravují, viz citát z nařízení 852/2004: 2. Toto nařízení se nevztahuje na a) … číst celé

Nejnovější studie amerických vědců prokazují, že pesticidy mohou ohrožovat vývoj mozku dětí a snižovat jejich inteligenci. Centrum pro životní prostředí a zdraví se i proto … číst celé

Syrové mléko bylo mnoho století základním a nejhodnotnějším pokrmem pro každého, zejména pro děti. Bylo také vynikající surovinou k výrobě jiných skvělých pokrmů. Občas je … číst celé

ÚKZÚZ od ledna do listopadu 2010 provedl celkem 283 kontrol u ekologických zemědělců, při nichž bylo zjištěno celkem 26 porušení (tj. 9,4 %). A to … číst celé

Tisková zpráva  MZe – Konkrétní pravidla ekologického hospodaření se výrazně nemění, hlavní změny jsou administrativní a mají přispět k lepšímu fungování celého systému ekologického zemědělství. … číst celé

Stránka 3 z 3123