Poslání

EPOS je nevládní nezisková organizace sdružující fyzické osoby – poradce, inspektory a ostatní odborníky v ekologickém zemědělství.

 • prostřednictvím svých členů poskytujeme odborné poradenství v problematice ekologizace zemědělství a setrvalého rozvoje venkova v ČR
 • vzděláváme v ekologizaci zemědělství a setrvalého rozvoje venkova v ČR
 • vytváříme podmínky pro zvyšování odbornosti svých členů
 • spolupracuje s organizacemi sdružujícími zemědělce, s vysokými školami, s výzkumnými ústavy, s nevládními organizacemi a s dalšími organizacemi

 

Činnost Spolku:

 • informační a poradenské služby
 • vzdělávání a trénink poradců a podnikatelů v ekologickém zemědělství
 • propagace v oblasti ekologizace zemědělství a setrvalého rozvoje venkova v ČR
 • publikační a vydavatelská činnost
 • zastupování zájmů členů Spolku při jednáních se státní správou, případně místní samosprávou a dalšími organizacemi
 • zastupování zájmů členů Spolku v zahraničí a spolupráce se zahraničními organizacemi podobného zaměření
 • výzkum v problematice ekologizace zemědělství a setrvalého rozvoje venkova v ČR
 • marketingová podpora odbytu ekologických produktů a služeb členů Spolku

V nabídce máme e-learningové kurzy:

více na Poradenství – Vzdělávání