Proč EPOS jako váš partner

Spolek PRO BIO poradenství (EPOS) sdružuje přední odborníky zabývající se ekologickým zemědělstvím.

 

EPOS je připraven poskytnout poradenství v:

 • ekologickém zemědělství (včetně přechodu z konvenčního hospodaření na ekologické)
 • zpracování ekologické produkce
 • odbytu a propagaci ekologických produktů
 • agroturistice
 • ochraně krajiny

V této oblasti:

 • poskytujeme metodické a individuální poradenství
 • pořádáme vzdělávací akce (kurzy, semináře, exkurze)
 • realizujeme projekty na podporu ekologického zemědělství a udržitelný rozvoj venkovského prostoru
 • řešíme výzkumné úkoly
 • vydáváme materiály na podporu ekologického zemědělství
 • koordinujeme činnost sítě informačních a poradenských míst v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina

 

Spolupracujeme s řadou institucí v oblasti zemědělství a životního prostředí

Mezi naše nejvýznamnější partnery patří:

 • MZe ČR
 • MŽP ČR
 • PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
 • ÚZEI Praha
 • VÚŽV Praha – Uhříněves
 • VÚRV Praha – Ruzyně
 • JČU České Budějovice
 • Mendelova univerzita Brno
 • ČZU Praha
 • kontrolní organizace v EZ