Poradenství

V čem můžeme pomoci:

Spolek prostřednictvím svých členů poskytuje poradenství, které Vám díky našim znalostem a zkušenostem pomůže:

  • přejít na ekologické hospodaření
  • zefektivnit hospodaření Vaší farmy
  • orientovat se v nových předpisech a nařízeních
  • žádat o dotace národní i z fondů EU
  • dodržet požadavky vyplývající z ekologického hospodaření, ochrany přírody, nitrátové směrnice, správné zemědělské praxe, cross-compliance (zpracování Havarijního plánu, Pohotovostního plánu, Základní hodnocení ekologické újmy, protierozní ochrana)

viz. také http://www.eposcr.eu/kategorie/aktuality/