Realizované projekty

2012 Odborné vzdělávání v ekologickém zemědělství; Program rozvoje venkova I.3.1; nositel projektu (vedoucí Petr David). Projekt zahrnuje 7 seminářů s exkurzí na ekofarmě na témata: biodynamické zemědělství, výroba a zpracování biomléka, kvalita potravin a hygienické předpisy, pěstování bioovoce a agroenvi opatření v praxi. Materiály ze seminářů ke stažení ZDE.

2009 – 2012 Projekt M00134 SuFa (Udržitelné systémy zemědělského hospodaření v česko-rakouském příhraničí – Sustainable farming) Tento česko-rakouský projekt koordinuje Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích a je řešen společně se Spolkem poradců v ekologickém zemědělství (EPOS) a Zemědělskou školou v Edelhofu. Cílem projektu je podpora rozvoje hospodaření na orné půdě v ekologickém zemědělství na obou stranách hranice prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností v oblasti pěstování, zpracování a marketingu opomíjených pšenic (jednozrnka, dvouzrnka, špalda). Cílovou skupinou jsou ekologičtí farmáři, poradci, zpracovatelé a konzumenti výše uvedených plodin. Během řešení projektu budou vypracovány pěstitelské metodiky, pořádány semináře, polní dny a exkurze. Veškeré informace o projektu (pozvánky na akce, metodiky apod.) budou zveřejněny na webových stránkách projektu.
Řešitelé projektu si dále dovolují všem zájemcům nabídnout bezplatné členství v “Klubu pěstitelů a zpracovatelů alternativních pšenic”. Výhodou členství pro Vás bude rychlý informační servis (pozvánky na akce, publikace) prostřednictvím e-mailu nebo pošty a zasílání zpravodaje klubu, který bude obsahovat nejnovější informace k dané problematice.
Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Newsletter SUFA 1/2012
Newsletter SUFA 2/2012
Možnosti přeshraniční spolupráce ČR a Rakouska v ekologickém zemědělství (metodika)
Pěstování a využití minoritních obilnin a pseudoobilnin v ekologickém zemědělství (metodika)

 

2009 – 2011 Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin; veřejná zakázka MZe, nositel zakázky: sdružení EPOS a PRO-BIO (ved. Roman Rozsypal)
TISKOVÁ ZPRÁVA TZ.pdf
SHRNUTÍ PROJEKTU Projekt.pdf

2009 – 2011 Možnosti velkých vývařoven pro snížení emisí oxidu uhličitého (opatření, rámcové podmínky, hranice) – Sustainable Kitchen (SUKI) Česko-rakouský projekt koordinuje agentura RMA Wien, partneři projektu jsou: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, BioAustria, Spolek poradců v ekologickém zemědělství a Zemědělská škola v Edelhofu.
Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Odkaz na webové stránky projektu ZDE.
Letak_SUKI.pdf

2008 – 2010 Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin, část C Monitoring welfare na ekologických farmách; Veřejná zakázka MZe; nositel zakázky PRO-BIO, spoluřešitel EPOS

2008 Odborné vzdělávání zemědělců v ekologické produkci a zpracování; Program rozvoje venkova I.3.1; nositel projektu (vedoucí Petr David)

2008 Seznámení ekologických zemědělců s novelou NR 2091/92 a její aplikace v praxi; Program rozvoje venkova I.3.1; nositel projektu (vedoucí Petr David)

2006 – 2008 Pilotní projekt Biopotraviny do škol, dílčí projekt v rámci projektu „Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina“; nositel projektu (ved. Tomáš Václavík); OPRLZ+MŽP

2006 – 2008 Pilotní projekt Síť ukázkových ekofarem, dílčí projekt v rámci projektu „Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina“; nositel projektu (ved. Tomáš Václavík); OPRLZ+MŽP

2006 – 2008 Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina; nositel projektu (ved. Petr David); OPRLZ+MŽP

2003 – 2004 Vzdělávací akce Zákon o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb., prováděcí vyhlášky MZe a související legislativa ČR a EU. Zásady správné zemědělské praxe.; nositel projektu (ved. Květuše Hejátková); SAPARD

2003 – 2005 Kampaň za rozšíření metod ekologického zemědělství (EZ) v povodí řeky Moravy, dílčí projekt v rámci Dunajského regionálního projektu; nositel projektu (ved. Jiří Urban, Petr Trávníček); REC

2003 Seminář Orná půda v systému EZ; dotační titul 9.A.b.3; nositel projektu (ved. Květuše Hejátková); MZe

2003 Seminář Výživa rostlin a zvířat v EZ, nitrátová směrnice, envi programy pro EZ a další zdroje financování EZ; nositel projektu (ved. Květuše Hejátková); NAZV MZe

2003 Seminář Tržní plodiny v ekologickém zemědělství a jejich zpracování; dotační titul 9.A.b.3; nositel projektu (ved. Květuše Hejátková); MZe

2003 Vzdělávání ekologických poradců – seminář Nařízení Rady (EHS) 2092/1991; nositel projektu (ved. Květuše Hejátková); MZe

2002 Seminář Produkce bioosiv v ekologickém zemědělství, pracovní setkání zástupců EZ a osivářských a množitelských podniků, dot. titul 9.A.b.3; nositel projektu (ved. Květuše Hejátková); 40% MZe

2002 Vzdělávání ekologických podnikatelů podle zákona 242/2000 Sb., v rámci dotačního titulu 9.C ; nositel projektu (ved. Květuše Hejátková); 70% MZe

2002 Vzdělávání poradců registrovaných na MZe ČR v rámci dotačního titulu 9.B.b; nositel projektu (ved. Květuše Hejátková); ÚZPI

2002 Vzdělávací seminář pro poradce Ekologické zemědělství ; nositel projektu (ved. Květuše Hejátková); zadavatel ÚZPI

2001 Vzdělávání poradců registrovaných na MZe ČR v rámci dotačního titulu 9.B.b; nositel projektu (ved. Květuše Hejátková); MZe

2001 Vzdělávání ekologických podnikatelů podle zákona 242/2000 Sb., v rámci dotačního titulu 9.C ; nositel projektu (ved. Květuše Hejátková); 70% MZe

2000 Vzdělávání poradců registrovaných na MZe ČR v rámci dotačního titulu 9.B.b; nositel projektu (ved. Květuše Hejátková);  VÚŽV Praha – Uhříněves

2000 Vzdělávání poradců registrovaných na MZe ČR v rámci dotačního titulu 9.B.b; nositel projektu (ved. Květuše Hejátková); VÚŽV Praha – Uhříněves

2000 Vzdělávání ekologických zemědělců v návaznosti na Nařízení Rady (EEC) 1257/1999 ; nositel projektu (ved. Květuše Hejátková); MZe