Výzkum

Spolek je připraven personálně i metodicky realizovat či spolupracovat na realizaci výzkumných úkolů v oblasti ekologického zemědělství v podmínkách ČR.


Výzkum realizovaný Spolkem2005 – 2009 NAZV 1G 58063 Zvýšení kvality a efektivnosti systémů produkce mléka a mléčných výrobků v podmínkách ekologického zemědělství od zajištění výživy přes technologii mléčné produkce až po její zpracování jako konkurence schopné alternativy konvenčním systémům. Koordinátor projektu je ing. Petr Roubal, CSc. VUM Milcom a.s. Řešitelem za EPOS je ing.Rozsypal.
VÍCE ZDE

2005 – 2009 NAZV QG 50034 Nové technologické postupy v EZ na orné půdě k získání kvality vhodné pro potravinářské a krmné zpracování. Nositel projektu: ZF JČU České Budějovice (koordinátor prof.ing.Jan Moudrý, CSc.); spoluřešiteli jsou EPOS (ing. Rozsypal), AF ČZU Praha, AF MZLU Brno a VÚRV Praha.
VÍCE ZDE

2004 ve spolupráci s firmou SELGEN byly založeny odrůdové pokusy na ekofarmách:
ČZU Uhříněves – pšenice ozimá
Václav Beránek, Horní Bělá – Vrtbo – oves
Tomáš Zeman, Ludvíkov – pšenice jarní, oves
Karel Heidl, Jeníkovice – pšenice jarní, oves

Studie a publikace z výzkumných úkolů najdete v sekci PUBLIKACE KE STAŽENÍ