Vzdělávání

Spolek pořádá pravidelně vzdělávací akce

 

pro své členy, kterým umožňuje:

 • zvyšovat svou kvalifikaci
 • získávat aktuální informace z oboru
 • výměnu zkušeností
 • udržovat svou odbornost na vysoké úrovni

 

pro odbornou veřejnost nabízí:

 • semináře k aktuálním otázkám v zemědělství
 • semináře k dotacím a podporám v zemědělství
 • kurzy práce s počítačem (pouze pro zemědělce)
 • kurzy o ekologickém zemědělství
 • exkurze na ekofarmy
 • setkání a výměnu zkušeností mezi ekologickými zemědělci

 

Aktuální nabídka e-learningových vzdělávacích kurzů

 

e-ECOFARMING

pro získání odborné kvalifikace v oboru ekologický zemědělec

Vysoká úroveň kurzu je zajištěna těmito faktory:

 • kurz je veden zkušeným lektorem, který se zároveň ekologickému zemědělství v praxi věnuje
 • učební materiály vytvořili čeští odborníci-praktici v ekologickém zemědělství
 • je kladen důraz na získání a uplatnění  praktických znalosti a dovedností
 • individuální přístup každému studentovi

Cena:    od 6900,- Kč za účastníka