Publikace vydané Spolkem

Všechny vydané publikace můžete rovněž získat na adrese Spolku.

MATERIÁLY ZE SEMINÁŘŮ “ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V EZ”
Biodynamické zemědělství
Přehled biodynamických preparátů
EZ a biodynamické zemědělství (prezentace)
Bezpečnost potravin
Biomléko – aktuální poznatky
Ekonomika faremního zpracování mléka
Faremní zpracování
Maso a legislativa
Prodej ze dvora – legistativní úvod
Zrání, bourání a použití masa
Ovocnářství v EZ 1
Ovocnářství v EZ 2
Biodynamické vinohradnictví
Zachování a údržba krajiny
Novela zákona o ekologickém zemědělství

Faremní zpracování a prodej mléka - stručný přehled požadavků

Faremní zpracování a prodej masa – stručný přehled požadavků

Přímý prodej ze dvora – stručný přehled požadavků

Produkce mléka v ekologickém zemědělství – zpráva z dílčího šetření pro MZe z let 2006-2009 (realizoval EPOS)

Lištičky na vinici – Program rozvoje venkova a příčiny stagnace bioprodukce
Listicky_na_vinici.pdf

Adresář ekologických zemědělců a prodejen biopotravin na Vysočině
AdresarEZ_Vysocina.PDF

Adresář ekologických zemědělců a prodejen biopotravin v Jihomoravském kraji
AdresarEZ_JmKraj.PDF

Marketing pro ekologické zemědělce
Marketing pro EZ.PDF

Návod na vznik a řízení ekologických místních iniciativ v oblasti prodeje produktů EZ
Navod na vznik mistnich iniciativ.PDF

Ekologické zemědělství a rozvoj venkova
EZ a rozvoj venkova.PDF

Vaříme z biopotravin ve školních jídelnách
Kucharka do skol.pdf

Biopotraviny do škol. Návod na zavádění biopotravin do školních jídelen
Manual_bio do skol.PDF

Rukověť chovatele ovcí v EZ
Rukovet chovatele ovci.PDF